Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om oss

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • För och tillsammans med våra unga medlemar, anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Projekt på gång

Under höstlovet 2019 arrangerade föreningen fortbildningsdag för musiklärare och körledare tisdagen den 30/10 på AF, Norrmalm.

Arbetet med att planera för ett Körcentrum för unga fortgår i en arbetsgrupp under hela terminen.

Sommarloven 2020 arbetar föreningen för att återigen arrangera sommarlovskör för barn och ungdomar som inte kan få nog av körsång!

Styrelsemöten

Generellt håller styrelsen sina möten sista torsdagen i varje månad.
tiden är 16.00 och vi ses i sal 208 på Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm.

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten om intresse finns. Meddela då styrelsen i förväg.