Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om oss

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • För och tillsammans med våra unga medlemar, anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Föreningens stadgar samt årets verksamhetsberättelse

Hösten 2018 hölls som brukligt årsmöte i föreningen Adolf Fredriks musikklasser.Här finner du verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017-2018.

Verksamhetsberättelse för föreningen Adolf Fredriks musikklasser 2018 »

Projekt på gång

Under hösten 2018 kommer föreningen arrangera höstlovskör för barn och unga den 29 och 30/10 på AF i Farsta och fortbildningsdag för musiklärare och körledare tisdagen den 30/10 på AF, Norrmalm.

Arbetet med att planera för ett Körcentrum för unga fortgår i en arbetsgrupp under hela terminen.

Styrelsemöten

Generellt håller styrelsen sina möten sista torsdagen i varje månad.
tiden är 16.00 och vi ses i sal 208 på Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm.

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten om intresse finns. Meddela då styrelsen i förväg.