Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om oss

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • Vara en röst i musiklivet
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar
  • Anordna konserter, kurser och workshops

Föreningens stadgar samt årets verksamhetsberättelse

Hösten 2017 hölls som brukligt årsmöte i föreningen Adolf Fredriks musikklasser. Här nedan finner du protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017 samt föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse 2016-2017 »

Stadgar, efter stadgeändring 20/10 2016 »

Projekt på gång

Planerade styrelsemöten förverksamhetsåret 2017-2018 är:

23/11 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte

14/12 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte

25/1 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte
22/2 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte
22/3 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte
26/4 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte
24/5 kl. 16.00-17.00 styrelsemöte

Vill du delta?

Om du, som är medlem i föreningen, vill delta på mötet som adjungerad med närvarorätt så går det bra. Du ska då meddela din närvaro till föreningens sekreterare senast dagen innan mötet äger rum.

Samtliga styrelsemöten äger rum i sal 208 på Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm