Välkommen att bli stödmedlem till föreningen!

Genom medlemsavgiften på 200kr/år bidrar du till föreningens ideella arbete för barns och ungas sjungande. Du får då också ta del av vårt nyhetsbrev och kan komma att bli inbjuden till olika events som föreningen ordnar. Som medlem är du även välkommen att komma på våra styrelsemöten och på Årsmötet.

Vill du förnya ditt medlemskap för pågåenede år så Swishar du enklast till föreningens konto på 123 149 23 54 – glöm då inte att ange ditt namn i Meddelande-rutan.

Om du vill bli ny stödmedlem, maila FAFM till: info@afmu.nu