Genomförda aktiviteter

Dr Anita Collins besöker Stockholm!

Fortbildningsdag på Adolf Fredriks musikklasser den 30/10 2017.

Ett unikt tillfälle att, under en inspirerande dag, få ta del av den senaste forskningen kring musikundervisning och hjärnans utveckling.

Dr Anita Collins från University of Canberra i Australien besöker Adolf Fredriks musikklasser!

Läs mer »

PDF-inbjudan till föreläsningsdagen »

Sommarkör 2017

Måndag 19 juni – onsdag 21 juni arrangerades AF´s Sommarlovskör!

Kören var öppen för alla AF´s elever i årskurs 4-9, men även för kompisar eller släktingar som går i andra musikklasser eller sjunger i kör.

Ledare för sommarlovskören var Tony Margeta, Natasja Edvall och Anna Sievers. Vi höll till i aulan på AF Norrmalm mellan kl. 10.00 – 15.00 varje dag. På onsdagen den 21 juni blev det en enkel konsert kl. 18.00.

Fortbildningsdag för dig som arbetar med barn i ålder 4-10 år

2016-11-01

Fyll på ditt förråd med sånger och kunskap om barnrösten! Fortbildningsdag 1 november för dig som arbetar med barn i åldrarna 4-6 och/eller 7-10 år.

En inspirerande dag med workshops med sång och rörelse, föreläsningar om barnrösten, barns sång genom historien, och mycket annat.

Kursprogram »

Musikklassdag 3-4 maj 2016

Studiedag för musiklärare och skolledning i musikklasser runt om i Sverige:

Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen till Adolf Fredriks musikklasser och musikklassdagen 3-4 maj 2016!
Nedan ser du programmet för dagen och för den som vill och kan så inleder vi med en enkel middag i skolans café redan på tisdagkväll.

Program:

09:00 Rektor Lars-Göran Jacobsson hälsar välkommen och inleder
09:15 Musiklärare Fredrik Winberg – ”Varför musikklasser”.
09:25 Musiklärare Sofia Ågren – Improvisation
09:45 Kaffe
10:10 Vision – hur ser visionen ut för musikklasserna och deras arbete? Vad gör vi om 10 år?
10:50 Info om gruppindelning och tid för förflyttning
(lärare och skolledare delar på sig 11:00-15:00)
11:00 Bikupor – kortfattade reflektioner från alla hur uppdrag, tjänster och förutsättningar ser ut i resp. musiklärartjänst.
11:30 Lunch
13:00 Presentation och genomsjungning av repertoar för olika nivåer i mellan- och högstadiekör. Musik och/eller arrangemang av bl.a. Anders Göransson, Anna Cederberg Orreteg och Lotta Hasselquist Nilsson.

Presentation av två notläsningsmaterial:

A sightsinging School av Mark O´Leary
Patterns of Sound – a practical sightsinging course for young voices av Joyce Eilers Bacak och Emily Crocker

15:00 Kaffe och återsamling
15:30 Utvärdering – bitr. rektor Helen Larsson leder och reflekterar. Vad tar vi med oss efter denna dag.
16:00 Slut

Att musicera med unga röster

27 oktober 2015

Välkommen till fortbildningsdag för musiklärare och barn- och ungdomskörledare på Adolf Fredriks musikklasser! Kom till Adolf Fredriks musikklasser och bli inspirerad! En dag fylld med workshops, föreläsningar och nätverkande. Vi vill genom denna fortbildningsdag bidra till att utöka kontaktytorna mellan oss som jobbar med barn- och ungdomskör, såväl inom musikklasser som i andra former.

Dagen är uppdelad i två spår. Antingen går du spår 1 och deltar på workshops med inriktningen 6-9 år, eller spår 2 och deltar i workshops med inriktningen 10-16 år.

Tid

Tisdag den 27 oktober 2015 på Adolf Fredriks musikklasser, kl. 9.00-16.30

Program

09:00-10:00 Introduktionsföreläsning: Lone Larsen, Play! En introduktion av Lone Larsen
10:00-10:30 Kaffe
10:30-12:00 Spår 1(6-9 år, 28 platser) Birgitta Mannerström Molin, Att väcka sånglust och utveckla rösten för barn i åldrarna 6-10 år, del 1
Spår 2a (10-16 år, 20 platser) Petter Ekberg, Från barnsång till körsång
Spår 2b (10-16 år, 20 platser) Lone Larsen, Körinspiration
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Gemensam föreläsning : Petter Ekberg, Vart ska du gå?
14:00-14:30 Kaffe
14:30-16:00 Spår 1 (6-9 år, 28 platser) Birgitta Mannerström Molin, Att väcka sånglust och utveckla rösten för barn i åldrarna 6-10 år, del 2
Spår 2a (10-16 år, 20 platser) Lone Larsen, Körinspiration
Spår 2b (10-16 år, 20 platser) Petter Ekberg, Från barnsång till körsång
16:00-16:30 Gemensam avslutning i Aulan

Barn och ungdomskör ur ett internationellt perspektiv

15 maj 2015

Välkommen till studiedag för musiklärare och barn- och ungdomskörledare på Adolf Fredriks musikklasser!

Studiedagen syftar till att ge inspiration om barn- och ungdomskör ur ett internationellt perspektiv.
Dagen äger rum samtidigt som den internationella körfestivalen ”Let the Future Sing 2015” arrangeras på skolan.

Programpunkter för dagen

9:30–10:30 Deltagande under festivalens morgonsamling (Filadelfiakyrkan)
Du får uppleva tre av våra gästande körer när de presenterar sig för skolan elever och personal.
Under samlingen kommer det även vara inslag av gemensam sång med alla elever.

10:40-11:10 Seminarium om Adolf Fredriks musikverksamhet (Filadelfiakyrkan)
11:30-12:15 Lunch
12:30-13:15 Ta del av Workshop (halva gruppen är i Filadelfiakyrkan andra halvan på Adolf Fredriks musikklasser)
14:00 Konsert med gästande kör (deltagaren väljer Gustav Vasa Kyrka eller Adolf Fredriks kyrka)
15:00-15:30 Kaffe (Adolf Fredriks musikklasser)
15:30-17:00 Seminarium – gästdirigenter berättar om körlivet i sina egna länder (Adolf Fredriks musikklasser)
17:00 Middag på egen hand
19:00 Kvällskonsert (deltagaren väljer Filadelfiakyrkan eller Konserthuset)

Att musicera med unga röster

28 oktober 2014

Välkommen till studiedag för musiklärare och barn- och ungdomskörledare på Adolf Fredriks musikklasser!

Studiedagen syftar till att ge inspiration och utbyta erfarenheter kring arbete med unga röster, med särskild utgångspunkt i pojkar och flickors målbrott. Vi vill genom denna studiedag även bidra till att utöka kontaktytorna mellan oss som jobbar med barn- och ungdomskör, såväl inom musikklasser som i andra former.

Tid

Tisdag den 28 oktober 2014 på Adolf Fredriks musikklasser, kl. 9:00–16:00

Program

09:00-10:00 Föreläsning, Linda Öhlin, leg. logoped och sångpedagog – Beträffande barn- och ungdomsrösten – aktuella forskningsrön
10:00-10:30 Kaffe
10:30-11:45 Gruppdiskussion; Att arbeta med målbrottsröster – pedagogiska tips, repertoar, m.m.
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:00 Introduktion till passet ”Utveckling av konsertformen”
13:00-14:00 Gruppdiskussion; Utveckling av konsertformen – Kom med era bästa tips! Vi tar del av varandras idéer!
14:00-14:15 Kaffe
14:15-16:00 Paneldiskussion – Att komponera för barn- och ungdomskör

Paneldeltagare:

Karin Rehnqvist, tonsättare och Professor i komposition vid KMH
Pelle Olofson, tonsättare och musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser
Anna Cederberg-Orreteg, tonsättare och körledare, S:t Görans församling, Stockholm
Johanna Thür, körledare, Hagakyrkan, Göteborg
Dante Hidemark, tonsättarstuderande vid Musikhögskolan i Malmö
Per Egland, tonsättare