Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om föreningen FAFM

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • För och tillsammans med våra unga medlemmar anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Du kan läsa mer i stadgarna här.

Projekt på gång

År 2020 och 2021 har inte blivit som tänkt… Pandemin har bromsat en del projekt, men på Höstlovet ordnades både lov-kör och kurs i musikproduktion på AF i Farsta.

Arbetet med att planera för ett Körcentrum för unga fortgår dock, liksom förberedelser för att få igång en Alumni-verksamhet för tidigare elever.

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls sista torsdagen varje månad, kl 16.00.
Under pandemin i digitalt forum.

Årsmöte hölls 28 oktober 2021, kl 16.00

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten. Meddela då styrelsen i förväg.