Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om föreningen FAFM

FAFM består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • För och tillsammans med våra unga medlemmar anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Du kan läsa mer i stadgarna här.

Om du istället vill komma till Adolf Fredriks föräldraförening (AFFF), klickar du här.

Projekt på gång

År 2020 och 2021 blev inte som tänkt… Pandemin har bromsat en del projekt, men på Höstlovet ordnades både lov-kör och kurs i musikproduktion på AF i Farsta. En Fortbildningsdag genomförs på (Lördagen den 22/1-2022) nytt datum: Lördagen den 20/8 2022 – och arbetet med ett Körcentrum för unga är igång (läs mer på Körcentrum UNG), liksom förberedelser för att locka fler tidigare elever till att stödja föreningen.

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls sista torsdagen varje månad, kl 16.00.
Under pandemin i digitalt forum.

Årsmöte hölls 28 oktober 2021, kl 16.00

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten. Meddela då styrelsen i förväg.