Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om oss

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • För och tillsammans med våra unga medlemar, anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Projekt på gång

År 2020 och 2021 har inte blivit som tänkt… Pandemin har förhindrat både nya planerade projekt och våra årligen återkommande aktiviteter.

Arbetet med att planera för ett Körcentrum för unga fortgår dock, liksom förberedelser för att få igång en Alumni-förening för tidigare elever.

Styrelsemöten

Generellt håller styrelsen sina möten sista torsdagen i varje månad, kl 16.00.
Under pandemin i digitalt forum.

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten om intresse finns. Meddela då styrelsen i förväg.