Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

FAFM består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Som medlem i FAFM är man i sin tur medlem i UNGiKÖR (UNGiKÖR hemsida) och Sveriges körförbund (hemsida) och får därigenom hem tidningen Körsång som ett uttryck för att vara en del av en större körsjungande gemenskap. Medlemskapet i UNGiKÖR gör också att elever (ofta en körklass som går ihop) kan söka projekt- eller resebidrag. Läs mer här eller kontakta FAFMs styrelse på info@afmu.nu om du vill veta mera.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • För och tillsammans med våra unga medlemmar anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Du kan läsa hela stadgarna här. Du som medlem kan vara med och påverka, bland annat genom att komma med på styrelse- eller årsmöten och genom att skicka förslag till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@afmu.nu om du har frågor eller förslag.

Om du istället vill komma till Adolf Fredriks föräldraförening (AFFF), klickar du här.

Projekt på gång

År 2020 och 2021 blev inte som tänkt… Pandemin har bromsat en del projekt, men på höstlovet 2021 ordnades både lov-kör och kurs i musikproduktion på AF i Farsta. En Fortbildningsdag genomfördes lördagen den 20/8 2022 – och arbetet med ett Körcentrum för unga är i full gång (läs mer på Körcentrum UNG), liksom förberedelser för att locka fler till att stödja föreningen.

Följ gärna våra aktiviteter på sociala medier på

Instagram: foreningenafmusikklasser

Facebook: foreningenafmusikklasser

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls första måndagen varje månad, kl 16.00.

Ordinarie årsmöte hölls 29 september + ett extra årsmöte 13 oktober 2022.

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten. Meddela då styrelsen i förväg.