Om Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Om oss

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • För och tillsammans med våra unga medlemar, anordna konserter, kurser och workshops
  • Aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • Vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • Samarbeta med andra organisationer/föreningar

Projekt på gång

år 2020 har inte blivit som vi planerat… Pandemin har till stora delar förhindrat våra planerade projekt och årligen återkommande aktiviteter.

Arbetet med att planera för ett Körcentrum för unga fortgår dock  i en arbetsgrupp under hela terminen.

Styrelsemöten

Generellt håller styrelsen sina möten sista torsdagen i varje månad.
tiden är 16.00 och sker under pandemin i digitalt forum.

Medlemmar är välkomna att sitta med på något eller några av dessa möten om intresse finns. Meddela då styrelsen i förväg.