Föreningen Adolf Fredriks musikklasser bjuder in till en fortbildningsdag den 20 augusti 2022.

På grund av den starkt ökade smittspridningen i samhället är denna dag framflyttad till den 20 augusti 2022.

  • Inspireras av fyra spännande workshops om rösten: teori, sång med de yngsta, pojkars sång och flickors sång.
  • Några av skolans erfarna musiklärare delar med sig av sina kunskaper.
  • Förnya ditt notbibliotek med Gehrmans musikförlag som finns på plats under dagen.

Plats: Adolf Fredriks Musikklasser, Västmannagatan 19 i Stockholm.

Dag: (Lördagen den 22/1-2022) Nytt datum: Lördagen den 20/8 2022

Tid: 9.30-16.15

Deltagaravgift: 1000 kr inklusive lunch/fika

Länk till anmälan

 

Schema för dagen

9.30-10.00  Registrering/kaffe/Gehrmans notutställning

10.00-10.25 Gemensam start i aulan! Indelning i fyra grupper inför workshop (Du får vara med på alla workshops)

10.30-11.15 Workshop

Kaffe & Gehrmans notutställning

11.30-12.15 Workshop

12.15-13.45 Lunch & Gehrmans notutställning

13.45-14.30 Workshop

14.35-15.20 Workshop

Kaffe & Gehrmans notutställning

15.45-16.15 Avslutning/summering/utvärdering

 

Om dagens workshops

 

”Körsång och lagarbete” med Fredrik Winberg 

Hur bra är en kör egentligen? Varför låter det som det gör? Hur bygger man en körklang? Kan man ägna sig åt något så analogt som körsång och lagarbete i vår digitala och individualistiska värld? Om att bygga en samarbetande grupp genom att uppmuntra individualitet och om fria röster. Dessa och säkert fler frågor tänkte jag ta upp och pyssla med i filosofiska och musikaliska former tillsammans med er workshopdeltagare och en  grupp av sångare ur Adolf Fredriks Flickkör, som varit ett av mina instrument de senaste fem åren av mina tjugo på Adolf Fredriks musikklasser.

 

 

”Från öra till not och tillbaka igen” med Anna Sievers

Hur formar vi kunniga körsångare idag? Detta är den huvudsakliga frågan som jag kommer att behandla i min workshop.  I vår digitala nutid riskerar vi att förlora notläsningsförmågan hos våra sångare vilket i framtiden kommer att bli ett stort problem bland våra framstående amatör-och proffskörer. På Adolf Fredrik introducerar vi musikläran i åk 4 och arbetar sedan kontinuerligt med ämnet under elevernas sex år på vår skola. Jag kommer att ge en översikt av vårt material och mitt arbetssätt.

 

 

 

”Pojkar och deras sång” med Tony Margeta 

Hur jobbar vi med pojkar i deras sångutveckling? Jag har ett förflutet som sångare (från 7-20 år) i Göteborgs Domkyrkas Gosskör. Efter det har jag arbetat med gosskör i omgångar under mina verksamma år som dirigent. Sedan 2017 är jag dirigent för Adolf Fredriks Gosskör och jag skall berätta lite om hur jag arbetar med killarna, repertoarval och andra saker jag lärt mig under mina år som gosskörsdirigent.

 

 


”Starten för sjungande barn” med Helena Ströberg

Jag är utbildad sångpedagog och har arbetat på Adolf Fredriks Musikklasser sedan 1993 parallellt med att sjunga i kör själv. På senare år undervisar jag även de yngsta barnen på Musikskolan Lilla Akademien. En av kurserna vänder sig till föräldrar tillsammans med sina barn i 2-3-årsåldern, där tanken är att få våra yngsta sångare att upptäcka sin röst. Hur hjälper vi barnen att ”hitta rätt” i början och hur sjunger vi tillsammans med de minsta? Kom och var med en stund – sjung, lek och lyssna!