Projektledare sökes till Körcentrum UNG

FAFM har beviljats 6 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för ett 3-årigt projekt där körsång och demokrati kombineras. Målet är att utveckla Körcentrum UNG, en plattform och tankesmedja för ungas sång där barn och unga är medbestämmande i alla led. Till projektet som startar omgående söker vi

1 Projektledare, 100% och 2 Projektledare, 50%

Vi välkomnar alla sökande som har intresse, utbildning och erfarenhet för tjänsterna. Tjänsterna är på konsultbasis och löper på ett år i taget med en inledande prövoperiod. Placering i Stockholm. Ambitionen är att sätta samman ett bra team av tre personer, vilket påverkar rekryteringen.

Läs mer om ansökan och om kravprofilerna i denna pdf: Annons projektledare Körcentrum UNG. Välkommen med din ansökan fram till 24 februari!