The Benefits of Music – Neuroscience and Music Education

Dr Anita Collins besöker Stockholm

Föreläsningsdag på Adolf Fredriks musikklasser, måndagen den 30/10 2017 kl.9.00-16.00

Ett unikt tillfälle att, under en inspirerande dag, få ta del av den senaste forskningen kring musikundervisning och hjärnans utveckling. Dr Anita Collins från University of Canberra i Australien besöker Adolf Fredriks musikklasser!

Tänk om varje elev kunde komma ihåg 17 % mer av vad som sägs i klassrummet varje dag?

Forskning visar att musik har positiva effekter på vår kognitiva, emotionella, sociala och psykologiska utveckling. Forskning visar även att musikundervisning påverkar en människas utveckling mer positivt än någon annan aktivitet!

Vad händer i hjärnan när vi lyssnar eller utövar musik?

Dr. Anita Collins, en av världens främsta forskare inom musik och neurovetenskap, har under många år undersökt musikens påverkan på hjärnans utveckling.Hon har visat att musik- och språkinlärning är nära sammankopplade processer, och beroende av varandra . Dr Collins menar också att hjärnans förmåga att kunna fokusera, kontrollera känslor och reaktioner samt den logiska och emotionella kongruensen ökar när musik är ständigt närvarande i våra liv.

Under en inspirerande dag får vi ta del av den senaste forskningen och diskutera med Dr Anita Collins.

Dr Anita Collins är en australiensk lärare och forskare. Hon ingår också i projektteamet ”OECD Education 2030 Framework”. Deras arbete i denna grupp görs för att stötta nationer i arbetet med att ta fram nya läroplaner. Dr Anita Collins forskning uppdaterar oss på vår förståelse för syftet och fördelarna med musikundervisning och dess betydelse för människans kognitiva utveckling och hälsa.

Dr Anita Collins innehar för tillfället titeln ”Assistant professor of Music and Arts Education” vid Universitetet i Canberra, Australien.

Program

Måndagen den 30/10 2017

09.00 – 10.30 introduktion av forskningsfältet, metoder och vilka resultat man nått hittills
10.30 – 11.00 kafferast
11.00 – 12.00 musiken och språkutveckling
12.00 – 13.00 lunch
13.00 – 14.30 musiken och exekutiva funktioner
14.30 – 15.00 kafferast
15.00 – 16.00 musiken, sociala färdigheter och psykiskt välmående

Arrangör:

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser och Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm

Dr Anita Collins

Läs mer om Dr Anita Collins och hennes forskning på webbplatsen:

www.anitacollinsmusic.com

Var?

Adolf Fredriks musikklasser
Aulan, vån 5
Västmannagatan 19
113 25 Stockholm

Kostnad

800:- inkl. lunch och kaffe